Ana Sayfa Avrupa 1 Mayıs`ta Alanlara; Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Mücadele Günü!

1 Mayıs`ta Alanlara; Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Mücadele Günü!

1 Mayıs`ta Alanlara; Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Mücadele Günü!

İşçi Sınıfının Uluslararası Mücadele Günü 1 Mayıs`ta, Dünya`nın dört köşesinde milyonlar talepleriyle hak mücadelesini kazanabilmek için birleşik güçlerini ortaya koymaktadırlar. Sosyalizm İçin! Kahrolsun Sömürü ve Baskı! Bu Mücadeleye Avusturya`da da katılalım ve bir Mayıs`ta enternasyonalizmin güçlü bir işaretini gösterelim. İşçi Sınıfının mücadele gücünün işaretini, kendi gücümüze güvenin işaretini!

Özellikle Avusturya`da işçi sınıfının egemenlerin çok daha ağır saldırılarıyla karşı karşıya olduğu, 12 Saat çalışma yasasının uygulandığı, kazanılmış demokratik ve sosyal hakların yok edildiği ve işçi sınıfının ırkçılık üzerinden bölünmeye ve parçalanmaya çalışıldığı günümüzde 1 Mayıs`ın mücadeleci ve uzlaşmaz tarihsel mirasını bilinç ve eylemimizde taze tutmalıyız! 1 Mayıs “üstten“ gelen yada egemenler tarafından sunulan bir hediye değildi! Friedrich Engels`in önderliğinde 1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası bir sınıf olarak birleşik eylemini göstermesi bakımından ve tüm ülkelerin işçilerinin bağlılığını yansıtmasının bir temeli olarak 130 yıl önce karar altına alındı.

Egemen sistem, emperyalizm, işçi sınıfı ve ezilen geniş kitlelere dönük süreklilik sağlayan saldırılarıyla Dünya`nın her yerinde İsyan ve Mücadelelerle karşılanmaktadır. Özellikle de Asya, Afrika ve Latin Amerika`nın ezilen ülkelerinde bu mücadeleler güç kazanmakta ve mücadelelerin en önünde sömürü ve baskıdan kurtulmak için verilen Halk Savaşları yer almaktadır. Ancak aynı zamanda Avrupa`da da kitleler eskisi gibi devam etmeyeceklerini göstermekteler ve „barışçıl gül bahçesi“ hayaline son vermektedirler.

1 Mayıs`ta tüm bu mücadeleleri sahiplenmek ve güçlendirmeyi birlikte yansıtmak istiyoruz. İşçilerin, Göçmenlerin, Kadınların ve Gençlerin mücadelesinin ortak olduğunu ve işçi sınıfı önderliğinde sermayeye karşı güçlü bir set olabileceğini gösterelim. Bu 1 Mayıs`ta devrimci bir önderliğin bir zorunluluk olduğunu ve mücadelemize yön veren, önderlik edebilecek tek gerçek olduğunu ifade etmek istiyoruz.

Tüm ilerici, antiemperyalist ve devrimci güçleri Viyana´da gerçekleşecek 1 Mayıs`ta birlikte kızıl blok oluşturmaya çağırıyor, birleşik bir güç ile uluslararası işçi hareketinin şiarı olan „Tüm Ülkelerin Proleterleri, Birleşin!“ şiarını yükseklere taşımaya çağırıyoruz.

İşçi Sınıfının Uluslararası Mücadele Günü 1 Mayıs`ta Sokaklara!
Emperyalizme Ölüm! Yaşasın Devrim!
Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

Nisan 2019,
Avusturya Partizan
Kızıl Cephe Kolektifi (Avusturya)

Enternasyonalist Mayıs Yürüyüşü Kızıl Korteji:
Saat: 11.00 / Yer: Oper/Karlsplatz
Saat: 12.00 / Linz/Volksgarten
Saat: 11.30 / Innsbruck/Landhausplatz