Ana Sayfa Avrupa Fribourg`da Rojava’da güncel durum Paneli gerçekleştirildi

Fribourg`da Rojava’da güncel durum Paneli gerçekleştirildi

İsviçre’nin Fribourg kantonunda 07.11.2019 Perşembe akşamı AGEB bünyesinde faaliyet sürdüren İTİF’in organize edip Kurd-Akad(Kürt akademisyenler ağı)’ın destek verdiği Rojava’daki güncel durumun tartışıldığı panel başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Panele konuşmacı olarak İsviçre PYD temsilci ve İTİF temsilcisi yer aldılar. Panel iki temsilcinin de katılan kitleyi selamlaması ve gösterilen yoğun ilgiye teşekkür etmeleriyle birlikte başladı.

Açılış konuşmasını yapan İTİF temsilcisi panelin düzenlenme amacını, program akisini ve bu panelin neye hizmet etmesi gerektiğine yönelik kısa bir bilgilendirme de bulundu. Daha sonrasında söz hakkı PYD temsilcisine verildi. PYD temsilcisi özellikle Rojava’da yaşanan son iki aylık sürece yönelik bilgilendirme yaparak, kitleye beraberinde getirdiği fotoğraflarla yaşanan katliamın boyutunu aktardı.

PYD temsilcisinin sunumundan sonra İTİF temsilcisi Rojava sorununu daha geniş bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini vurgulayarak, Rojava sorununun sadece Kürt sorununa indirilemeyecek kadar büyük olduğunu, sorunun merkezinde Kürt Ulusunun kendi kaderini tayin etme hakkının/talebinin olmasına rağmen bölgeye çeki düzen vermeye çalışan, yeni şekillendirmeler arayışına giren emperyal güçlerin aralarındaki dalaşmanın ve bölge hakimiyetine üzerine yapılan stratejik planların yansımalarından bir tanesi olarak ele aldı. Konuşmasını sadece son iki aylık sürece indirgemeden, 2013 ve sonrasında yaşanan gelişmeleri de kısaca ele alarak 2013’ten bugüne kadar yaşananların özetini ve bu gelişmelerin hangi koşullar altında ve neden yaşandığını anlatarak katılımcılara Rojava’da yaşanan savaşa daha geniş bir perspektifle bakma olanağını sağladı. Konunun Avrupa ayağınıda ele alan İTİF temsilcisi yaşadığımız Avrupa topraklarında özellikle Almanya ve İsviçre’nin Türkiye ile var olan derinleştirilmiş ekonomik, politik/stratejik ortaklıklarına değinerek bu ortaklıkların özellikle bankacılık, sigortacılık ve savaş sanayisinde hangi pratiklerle genişlettirildiğine dair verileri katılımcılarla paylaşarak Rojava’daki savaşa Avrupa devletlerinin neden „göz yumduğunu“ anlamaya yardımcı olan bilgi aktarımlarında bulunmuştur. Bu sunumun ardından soru-cevap bölümüne geçildiğinde katılımcıların yoğun soruları oldu.

Özellikle isviçreli üniversite öğrencilerin Rojava ve genel olarak Kürdistan sorunuyla ilgili kayda değer soruları ve bilgi akatarımları panele ayrı bir zenginlik katmıştır. Bu bölümden sonra İTİF temsilcisi son sözü alarak İsviçre topraklarında enternasyonal dayanışmanın hangi pratik yönelimlerle gerçekleştirilebileceğinin, yerel anti-faşist, anti-kapitalist güçlerin verdikleri mücadeleye destek verilmesi, bizzat öznesi olunmasının aynı zamanda Rojava’da verilen insanlık mücadelesine can-kan ve enerji taşıyacağının anlamına geldiğini belirterek panel sonlandırılmıştır.

Yoğun alkışlar altında sonlandırılan panelin ardından birçok katılımcının salonda kalıp ikili konuşmalarla daha fazla bilgi alma istemeleri ayrıca sevindiren bir nokta olmuştur.

Panele yaklaşık 100 kişi katılmış ve katılımcıların büyük bir kısmını isviçreli üniversite öğrencileri oluşturmuştur.

AHM İsviçre

07/11/2019