Ana Sayfa AGEB AGEB: Her Yeni Yıl Yeni Umutları Bağrında Taşıyor;

AGEB: Her Yeni Yıl Yeni Umutları Bağrında Taşıyor;

Her Yeni Yıl Yeni Umutları Bağrında Taşıyor;

Yeni Yılda Daha Güçlü Mücadele Günleri Bizleri Bekliyor.

Yeni Yılı Birlikte Karşılayalım, Mücadeleyi Birlikte Örelim!

2019 yılını geride bırakıyor, yeni mücadele yılı 2020’yi birlikte karşılıyoruz. Geride bıraktığımız 2019 yılının bir panoramasına bakıldığında, uluslararası işçi sınıfı ve emekçiler, ezilen uluslar ve ezilen cinsler açısından oldukça zorlu bir yıl oldu diyebiliriz.

Uluslararası alanda emperyalist-kapitalist gerici güçlerin kapsamlı saldırılarına tanıklık ettik/etmekteyiz. Emeğe ve alın terine dönük dünyanın her alanında sömürü ve talan politikaları görülmemiş boyutlarda artmaktadır. Neo-liberal politikalarının uygulanmasının vahşi sonuçlarını yaşayan işçi ve emekçiler, dünyanın her köşesinde ayağa kalkmakta, bu politikalara güçlü bir biçimde itiraz etmektedir.

Emperyalist güçlerin, dünya hegemonyası uğruna giriştiği saldırı ve savaşların yarattığı yıkım ve acıların ne düzeyde olduğuna canlı olarak tanıklık etmekteyiz. Emperyalist egemenlik savaşlarının bölgesel savaşlar şeklinde gerçekleştiği günümüzde, buna en yakın örnek olarak Orta-doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında yaşanan katliam ve boğazlaşma korkunç boyutlarda tırmanmaktadır.

Suriye’ de yaşanan cihadist saldırı ve ardından işgal ve saldırganlıklar, akabinde emperyalist oyun kurucu güçlerin onayı ve yol açmasıyla, Rojava’ya dönük faşist TC’nin işgal ve katliamları büyük trajedilere yol açmaktadır. Binlerce insan haksız savaşlar sonucu yaşamlarını yitirmiş, yüz binlercesi yaralanmış durumdadır. Milyonlarca insan yaşam alanlarını terk ederek sonu bilinmez ölümcül yolculuklara sürüklenmektedir.

Emperyalist kapitalistlerin sömürü, yağma ve hegemonya savaşımları sonucu, dünya genelinde şu anda 72 milyon kişi göç yollarında bulunmaktadır. Tekelci kapitalist güçlerin uluslararası alandaki sömürü ve talan politikalarının uygulamaları sonucu, milyonlarca insan dünyanın değişik coğrafyalarında ayağa kalkarak isyan dalgası oluşturmuş durumdadırlar.

Avrupa’nın göbeği başta Fransa olmak üzere birçok ülkede ekonomik-sosyal hak gasplarına, kazanılmış hakların gaspına yönelik yeni yasa ve uygulamalara karşı milyonlarca insan Genel Grev ile karşı koymaktadır.

Türkiye’den Irak’a, Lübnan’dan Libya’ya, Şili’den Bolivya’ya, Brezilya’dan Hindistan’a dünyanın ezilenleri, kapitalist-emperyalist neo-liberal politikalara karşı ayakta ve mücadele etmektedirler.

Kapitalist-emperyalist gericilerin ideolojik, kültürel, askeri hakimiyeti ve saldırganlığına rağmen, kapitalist-emperyalist sistemin temel işleyiş ve yönelimlerinin doğurduğu kaçınılmaz keskin karşıtlıkları sınıfsal çatışmaları körükleyen objektif zemin olmaktadır. Ve bu zemin, tüm vahşi saldırganlık ve dezavantajlı koşullara rağmen giderek güçlenmekte, sınıf savaşımın gelişme dinamiğine hız katmaktadır. Kapitalist-emperyalist güçlerin geleceksizliğinin ifadesi olan bu gerçeklik, aynı zamanda yaşanabilir özgür bir dünya mücadelemizin haklılığı ve meşruluğunu ifade etmektedir. Bizleri umutlu kılan da bu gerçekliktir.

Her türden sömürü, baskı, savaş, yıkım, talan ve katliam politikalarına rağmen, dünya işçi sınıfı ve ezilen halklarının, ezilen ulusların ayağa kalkışları, haklı ve meşru savaşımları gelecek açısından UMUDU ifade etmektedir.

Dayatılan teslimiyet ve yok oluşa inat başka bir dünya talebi ile dünyanın dört bir köşesinde yürütülen mücadeleleri sahiplenmek, o mücadelenin birer parçası olmak, mücadeleyi her alanda güçlendirmek güncel sorumluluğumuzdur.

Kapitalizme, emperyalizme, faşizme, ırkçılığa, gericiliğe karşı, enternasyonalist bir bilinçle, anti-kapitalist, anti-emperyalist mücadeleyi büyütelim;

Eşitlik, özgürlük ve sosyalizm için ayağa kalkan ezilenlerin özgürlük korosuna katılalım.

2020 yılının, uluslararası işçi sınıfı ve ezilen dünya halklarına, ezilen uluslara eşitlik ve özgürlük getirmesi, bu uğurda mücadeleyi büyütülmesi umudumuzu paylaşmak istiyoruz.

Kapitalizme, emperyalizme ve gericiliğe karşı,

Eşitlik, Kardeşlik ve Özgürlük İçin Ayağa Kalkalım; Geleceğimiz İçin Birleşelim, Mücadele Edelim ve Kazanalım!

Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği – AGEB

28.12.2019

AGEB Yeni Yıl Mesajı