Ana Sayfa AGEB FAŞİST TÜRK DEVLETİNİN SALDIRGANLIĞINA VE İŞGALE KARŞI SESİMİZİ YÜKSELTELİM!

FAŞİST TÜRK DEVLETİNİN SALDIRGANLIĞINA VE İŞGALE KARŞI SESİMİZİ YÜKSELTELİM!

Faşist TC. devletinin Rojava’ya yönelik başlattığı işgal girişimine karşı, Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği (AGEB) bir açıklama yayınladı. Açıklaması şu şekilde;

“FAŞİST TÜRK DEVLETİNİN SALDIRGANLIĞINA VE İŞGALE KARŞI SESİMİZİ YÜKSELTELİM!

Faşist Türk hakim sınıflarının tüm kliklerinin Kürt ulusuna yönelik Türkiye Kürdistanı’nda sürdürdüğü imha, inkar, katliam ve baskı politikaları bir kez daha “milli birlik” içinde, Kürt ulusunun Rojava’da kendi kaderini özgürce kendisinin tayin etme hakkına yönelik ilhakçı ve işgalci saldırısı, haksız ve yağmacı  savaş politikalarıyla karşı karşıya.

Türk devletinin ABD ile bir süredir “güvenli bölge” üzerinden yapılan pazarlık ve görüşmeleri, ABD’nin  bölgede bulunan askeri gücünü çekeceğini açıklamasıyla Türkiye’ye işgal ve saldırı için gerekli izni vermiş oldu.

Türk egemen sınıfları cephesinde, Kürtler’in kazanımlarını yok etme noktasında her zaman olduğu gibi bugün de bir hemfikirlik mevcuttur.  Faşist diktatörlük, kanlı bir sürecin seferberliği içerisinde Suriye sınırları içerisinde yer alan Kürt bölgeleri başta olmak üzere Suriye topraklarının bir bölümünü işgal etmek için yaptığı hazırlıklarında, emperyalist efendilerinden gerekli izinleri de almış görünmektedir. Barbarlığın temsilcileri olan emperyalistlerin bu tavrı şaşırtıcı ve yeni değildir. Emperyalistler ezilen halkların dostu olmamıştır ve olamaz da.

Faşist TC, emperyalistlerin de desteğiyle Kürt ulusunun Suriye Kürdistan’ındaki kazanımlarını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

“Ekonomik ve siyasi krizin”in üzerini  Suriye topraklarına yapacağı askeri saldırganlıkla ötelemeye ve şovenist-faşist ırkçılığı pompalayarak iktidarlarını ayakta tutmaya çalışan Türk hakim sınıflarının AKP iktidarınai bu çırpınışlarında  faşist CHP de dahil tüm burjuva faşist ve gerici klikler destek vermektedirler.

Ekonomik krizin yol açtığı işsizlik, yoksulluk ve her gün yapılan zamların üstü savaş çığırtkanlıkları eşliğinde birlikte örtülecek. İşçi sınıfı ve ezilen halk yığınlarının mayalanan öfkesinin patlaması bu saldırı ile engellenmek istenecek. Türk milliyetçiliği ve şovenizm zehiri ile halklar arası düşmanlık bir kez daha  körüklenecektir. Bu planları bozacak tek gerçek direniştir ve Kürt ulusunun bedellerle yarattığı kazanımı koruma iradesi ve kararlılığıdır. Bu süreçte Türk hakim sınıfları, demokratik taleplerin tümüne daha fazla saldıracak, saldırı ve işgale karşı çıkan tüm sesleri bastırmaya ve boğmaya çalışacaktır.

Savaş ve saldırganlığa karşı yükselecek direnişin ve kitlesel tepkinin gücü ve kuvveti, Türk egemen sınıflarının saldırganlığını boşa çıkaracak yegane şeydir. Dünyanın neresinde olursa olsun emperyalistler ve gerici egemen sınıfların saldırganlığına ve haksız savaşlara karşı durmak, haklı savaşların ve direnişlerin yanında olmak tüm işçi ve emekçilerin sınıf dayanışmasını güçlendirmek, faşist Türk devletinin tüm hedef ve planlarını bozguna uğratmak için haklı mücadele ve direnişlere destek olalım, sesimizi yükseltelim!

Faşist Türk devletinin, emperyalistlerin onayıyla Suriye topraklarına ve Rojava Kürdistanı’na yönelik başlattığı askeri saldırı ve işgale karşı tüm göçmen emekçileri sokağa çıkmaya, Kürt ulusunun haklı direnişine güç vermeye çağırıyoruz !

-KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRDEN GERİCILK !

-YAŞASIN ULUSLARIN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI!

-BİJİ BERXWEDANA ROJAVA!

AGEB (Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği)

11 Ekim 2019