Ana Sayfa Avrupa AVRUPA PARTİZAN ve PGİ/MLM’den Açıklama; Tayyip Erdoğan “Hoş Gelmedi”, Faşizme ve Emperyalizme...

AVRUPA PARTİZAN ve PGİ/MLM’den Açıklama; Tayyip Erdoğan “Hoş Gelmedi”, Faşizme ve Emperyalizme Karşı Sokağa!

Tayyip Erdoğan “Hoş Gelmedi”, Faşizme ve Emperyalizme Karşı Sokağa!

Faşist Türk devletinin eli kanlı cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28-29 Eylül tarihlerinde uşağı olduğu emperyalist devletlerden olan Alman devleti ile görüşme yapmaya geliyor.

16 yıldır Erdoğan’ın direksiyonunda olduğu faşist Türk devleti, çeşitli milliyetlerden Türkiye halkına karşı en azgın saldırı politikasını izlemiş, kitlelerin biriken öfkesi ve klikler arası yoğunlaşan çatışmayla birlikte yönetememe krizine girmiştir. Hem ekonomik hem de siyasi krizi yaşayan Türk devleti, Tayyip Erdoğan/AKP kliğinin devlete kumanda ettiği süreç boyunca işçi sınıfının temel demokratik ve sendikal haklarını dahi yasaklamaya devam etmiş; Kürt düşmanlığını T. Kürdistanı ve Rojava’da ağzından salyalar saçarak bir kez daha kanıtlamış; kadın cinayetlerinin/şiddetin her geçen gün arttığı noktada “kadına yönelik şiddetin abartıldığını” dile getirmiş; Alevi inancından halkı “devletin Alevisi” yapmak için mesai harcamış; gazetecileri, öğrencileri, akademisyenleri tutuklamış ve tüm bunlara karşı irili-ufaklı ses çıkaran herkesi kendine düşman bellemiştir.

Faşist TC devleti, Tayyip Erdoğan’la faşistleşmemiştir. Tayyip Erdoğan, emperyalistlerin ve egemen sınıfların bir ihtiyacı olarak bu sahneye çıkmış; kişisel hırslarıyla, hamaset siyasetiyle, “sultan” rolleriyle kitleleri etki altına almaya çalışmıştır. Faşist devletin faşist cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya gelişinin, efendi-uşak ilişkisinin gereklerinden olduğu ve görüşmelerden emekçilerin, ezilenlerin çıkarına yönelik bir şey çıkmayacağı aşikârdır. Bu görüşmelerden çıkacak şeyin daha fazla sömürü, daha fazla haksız savaş olacak, Almanya, Türkiye ve tüm Dünya halklarına karşı yeni saldırılar olacağı bilinmelidir.

Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya gelişi bir çok devrimci, demokrat ve yurtsever kurum tarafından protesto edilerek “Erdoğan Hoş Gelmedin” denecek. Biz de PARTİZAN Avrupa ve PGİ/MLM olarak bu eylemde yerimizi alacağız. Yakın zamanda gerçekleştirilecek eylemin Alman devleti tarafından yasaklanması ise “demokrasi” ve “insan hakları” ülkesi(!) Almanya’nın mevzu bahis çıkarları olduğunda, bu faşist misafirine nasıl jest yapmış olduğunu da göstermiş oldu. Emperyalist alman devleti Türkiye ve Türkiye Kürdistanı`nında kapitalist pazara hakim olma hedefiyle faşist türk devletiyle ilişkilerinde kendine bağlılık ve stratejik düzey yaratmaya çalışmaktadır. Buna bağlı olarak alman emperyalizminin tekelleri Türkiye`de yatırımlarını yükseltmekte, ham madde üretimine yoğunlaşarak pazarın sahibi olmaya çalışmakta, silah satışıyla faşist TC`nin katliam, saldırganlık ve işgal politikalarına dolaylı destek vererek, efendi – uşak ilişkisini derinleştirmeye çalışmaktadır. Alman devletini ve egemenlerini Türkiye`de yaşanan haksızlıklar ve hukuksuzluklar hiç bir şekilde ilgilendirmemektedir. Alman emperyalizmi faşist TC. ile daha fazla silah ticareti yapma peşindedir. Bu görüşme Türkiye işçi ve emekçilerine, yoksul kürt halkına yeni saldırı dalgasını beraberinde getirecektir.

Dün faşist Kenan Evrene madalya takanlar bugün Tayip Erdoğan’ı kırmızı halıyla karşılamaktadırlar. Emperyalizmin insan hakları ve demokrasi söylemi koca bir yalandan ibarettir. Bu gün dünyada yaşanan haksız savaşların, işgallerin doğa katliamının yegane sorumluları emperyalistler ve uşaklarıdır. Bu anlamda mücadelenin bu odaklara yöneltilmesi her zamankinden daha fazla gerekmektedir.

Buradan hareketle ise devrimci, demokratik kurum ve örgütlenmeleri kriminalize etme, baskı oluşturarak tutuklama ve yasaklama girişimleriyle faşist türk devleti ve direksiyonundaki RTE/AKP kliğinin çıkarları temelinde bir saldırganlık siyaseti izlemektedir. Tüm yerli, göçmen isçi ve emekçileri Alman devletinin baskılarını protesto etmeye, Faşist Türk devleti ve emperyalist Alman devletinin bu efendi-uşak görüşmesine karşı Tayyip Erdoğan şahsında faşist Türk devletine karşı sokaklara çıkmaya çağırıyoruz. 29 Eylül günü merkezi olarak Köln’de gerçekleştirilecek yürüyüşte buluşalım!

Kahrolsun Faşizm, Emperyalizm ve Her Türden Gericilik!

AVRUPA PARTİZAN
PARTİZAN GENÇLİK İNİSİYATİFİ/MARKSİST LENİNİST MAOİST (PGİ/MLM)

PARTİZAN; Erklärung – Açıklama – RTE is not Welcome