Ana Sayfa Avrupa Avrupa Tecrite Karşı Yaşam Platformu: “Birlikte direndik, birlikte kazandık!”

Avrupa Tecrite Karşı Yaşam Platformu: “Birlikte direndik, birlikte kazandık!”

Birlikte direndik, birlikte kazandık!

Avrupa Tecritte Karşı Yaşam Platformu, 8 Haziran’da Köln`de gerçekleştirdiği 4. toplantısıda 200. gününde sonuçlanan Süresiz Açlık Grevi ve Ölüm Oruçları sürecinde Avrupa`da  yürütülen  çalışmaları değerlendirdi ve toplantıda ulaştığı sonuçları kamuoyu ile paylaştı.

Bileşiminde devrimci, demokrat örgütlerin ve kurumların yer aldığı Platformun son toplantısında, Platformun işlevini tamamladığı belirtilerek, faşizme karşı birlikte mücadelenin yeni araçlarla yürütülmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada şunlara yer verildi;

* Sayın Öcalan üzerinde 8 yıldır avukatlarıyla görüş yasağı ve son dört yıla yakın bir süre de ailesi dahil hiç kimse ile görüştürülmeme şeklide uygulanan ağırlaştırılmış tecride karşı Leyla Güven’in 8 Kasım’da başlattığı, hapishanelerde binlerce tutsağın ve dünyanın farklı ülkelerinde onlarca yurtsever ve devrimcinin dahil olduğu Süresiz Açlık Grevi ve Ölüm Orucunun tecridin belli oranda kırılarak, direnişin başarıyla sonuçlandırılmasını platformumuz sevinçle karşılamaktadır.

*Bu direnişin asıl öznesi olan ve büyük bir kararlılıkla bedenlerini faşist zulme siper edenlerin direngenliğini selamlıyoruz. Direnişin ortaya koyduğu irade ve faşizmde açtığı gediğin, kazanmanın ancak direnişle olabileceğini ve faşizmin yenilebileceğini herkese göstermiştir.

*Direniş sürecinde zulme isyan ederek, direnişin bir an önce sonuç alması için feda eyleminde bulunan 8 canımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

*Direnişin başından beri dışarda sesi olan, meydanlarda, alanlarda direnişin sesini haykıran, dönemsel açlık grevlerinden özgün eylemlere kadar birçok araca başvurarak duyarlılık yaratan tüm kurumların ve kişilerin çabasını selamlıyoruz. Kürdistan’da ve Türkiye’de faşizmin zulmüne ve günlük saldırılarına rağmen sokaklarda yaşamı savunan ve direnişin dışardaki sembolleri haline gelen annelerin mücadelesi önünde saygıyla eğiliyoruz.

*Direnişin kazanımla sonuçlanması, içerde ve dışarda direniş içinde yer alanların ve dışarda direnişi sahiplenenlerin ortak başarısıdır.

*Tecride karşı yaşamı savunan platformumuz, direnişin bir aşamasından sonra gecikerek kurulmuş olsa da, direnişin Avrupa ayağında sürdürülen mücadeleyi yükseltme çabası olumludur. Avrupa’da sokak mücadelesinden diplomasi çalışmasına kadar farklı araç ve biçimler devreye sokulmuş, kazanma perspektifi ile ciddi adımlar atılmıştır. Platform bileşenlerinin süreç ve mücadele ile farklı düzeylerde ilişkilenmeleri ve farklı düzeylerde katkı sunmaları gibi birçok eksikliğimizi de tespit eden platformumuz, yürüttüğü çalışma ile direnişçilere güç ve moral taşımıştır.

*Platformumuz, mutlak tecridin kırılmasında bir gedik açmıştır, ancak tecride ve faşizme karşı mücadelenin sürekliliğinin, kazanımları korumanın ve büyütmenin mücadeleyi yükseltmekten geçtiğinin altını çizmektedir.

*Özgün bir dönemin ve belli bir gündemin ihtiyacı olarak kurulan Tecride Karşı Yaşam Platformu’muz, gelinen aşamada misyonunu tamamlamıştır.

*Platform bileşenleri olarak, faşizme ve tecride karşı mücadelenin daha geniş bir kulvarda, birleşik mücadeleyi geliştirecek araçlarla yürütülmesi ihtiyacının altını çiziyor ve tüm demokratik kurumların, kişilerin Avrupa’da mücadelenin hangi araçlarla birlikte büyütüleceği konusunda tartışmaya ve adım atmaya çağırıyoruz.

*Tecride Karşı Yaşam Platformu içinde yer alan, mücadelesine katkı sunan herkes teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz.

 

Avrupa Tecride Karşı Yaşam Platformu

9 Haziran 2019″