Cahil gevezeliği, Yozlaşma – Çürüme ve  Devrimci ilkeler…

Cahil gevezeliği, Yozlaşma - Çürüme ve  Devrimci ilkeler... Sınıf mücadelesinde faşizme,emperyalizme ve gericiliğe karşı devrim için sürdürülen mücadelede, aynı zamanda proletarya ve halk sınıfları içindeki...

Kuruluşunun 95. yılında değişmeyen karakter: FAŞİZM!

TC. nin kuruluşundan bu yana 95 yıl geçti. 95. yılı törenleri yapılırken ; hala “ yerli “ ve “ Milli “ söylemlerinde bulunan faşist...

Yerel Seçim Öncesi, Faşizmin “Seçim”leri Belirleyen Gündemine Direnmek!

Yerel Seçim Öncesi, Faşizmin “Seçim”leri Belirleyen Gündemine Direnmek! Henüz 24 Haziran seçimlerinin tartışmaları bitmeden, bu kez de 2019 yılında yapılacak yerel seçimler için tartışmalar başlamış...

Emperyalizme bağımlılık ilişkisi ve Türk ekonomisinde grafik !- Emin Zafer

Siyasi krizini baskı ve cebir yoluyla muhalif güçleri sindirerek yönetmeye çalışan Türk egemenleri ve AKP Hükümeti, ekonomide dış yatırım ve borç erteletme turları atmasına...

Amerikan bayrağı kimlerin elinde? – Hakkı Özdal

İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra Türkiye’yi yöneten iktisadi ve siyasi egemenler, sınıfsal ve bürokratik ittifak tercihini Amerikancılıktan yana yapmıştı. Ama bu Amerikancılığın, kim(ler) tarafından...

3 Ekim: Almanya’nın birleşmesi ardından artan Emperyalist hegomonya…

3 Ekim: Almanya'nın birleşmesi ardından artan Emperyalist hegomanya... 1939'da başlayan II. Dünya Savaşı 1945'te  Hitler Almanyasının yenilgisi ile sona ermişti. Bağlaşıklar'ın yeni Almanya'nın biçimlendirilmesi üzerine...

DERİN DEVLETİN “AF OYUNU”NU BOZALIM- Hasan AKSU

Erdoğan- Ergenekon faşizmi derin devletin yasamasında, yargısında, yürütmesinde bütünleşti. 12 EYLÜL faşizmini uygulamada daha insafsız. İçine girdiği ekonomik krizin tüm yükünü ezilenlere yıkmak için...

Köln`de Faşist Erdoğan`ı protesto mitingi ve düşündürdükleri…

HABER- ANALİZ- YORUM : KÖLN : Faşist diktatörlüğün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın Alman emperyalist devletinin davetlisi olarak 27- 29 Eylül tarihleri arasında Almanya`ya yaptığı ziyaret...

İdlib Pazarlıkları ve Türk Devletinin Konumlanışı

Ortadoğu ve Suriye özgülünde gelişen güç dengeleri ile emperyalist devletler ve onların uşak devletlerinin çıkar savaşları/pazarlıkları “İdlib Operasyonu” ile birlikte oldukça “hareketli” bir hal aldı. İdlib’e...

Pozitif Ayrımcılık Üzerine

Özel mülkiyetin ortaya çıkışı ayı zamanda ilkel anlamda da olsa ilk toplumsal eşitliğin de bozulmasını getirmişti. Ezenle-ezilen çelişkisinin başladığı ve her toplumsal süreçte kendini...

Tarihsel Bellek

Münih Komünistler Davası