İşte sürecin gerçeği! / Metin AYÇİÇEK

12 Ağustos 2005 tarihinde, Diyarbakır’da, “Büyük devlet ve güçlü millet kendisiyle yüzleşme cesaretini göstererek…” geleceğe yürüyebilir. “Kürt sorunu da sadece bir parçanın sorunu değildir;...

Ergenekoncu Perinçek Faşizmin Kelle Avcılığına Soyundu

Türkiye devrimci hareketine elli yılı aşkın musallat olan bir koluna Kamalist faşizmi takan,diğer koluna ise devrimcileri takmaya çalışan Doğu Perinçek devletin en sadık elamanı,akıl...

Kemalist İktidar üzerine notlar 1-Zahit Atam

Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır! (Hz. Ali) Başlangıçta Jön Türkler Vardı  Jön Türkler hikâyenin başlangıcı gibi görünüyor, aslında başlangıç...

Güney avrupa’da ekonomik sarsıntı sürüyor, Avrupa’da “uzun durgunluk”

VOLKAN YARASIR- Kapitalizmin yapısal/genelleşmiş krizi, 2009’dan sonra Avrupa’ya yansıdı ve yıkıcı sonuçlar yarattı. Avrupa küresel krizin odak coğrafyasına dönüştü. Özellikle Avrupa’nın güneyi/ Akdeniz havzası...

Şii dini liderin idamı ve Suudi Arabistan’ın büyük yanılgısı – Dr. Mustafa Peköz

Suudi Arabistan monarşik iktidarının Şii lider Şeyh Nimr’in idamını gerçekleştirmiş olması, zamanlama bakımından bir tesadüf olmayıp, Ortadoğu güç ilişkilerindeki rekabetin bir sonucudur. Suudi krallığının...

Melankoli mi, Öfke mi? – Temel Demirer

“Yeni bir adım atmak ve yeni bir söz söylemek, insanların en korktuğu şeylerdir.” Virginia Woolf, “Yaşamak neden böyle içler acısı, neden bir uçurumun yanı başından geçen daracık...

Faşizmin daha karanlık günlerini yaşamak istemiyorsak……..

Faşizmin daha karanlık günlerini yaşamak istemiyorsak,Kürt ulusunun direnişine destek ver! Sınıflar mücadelesi zamanın gidişini değiştirebilir ama, mevcut koşullar,şartlar olgunlaşmadan devrimci sınıfların zamanı kendi lehlerine çevirmesinin...

Tarihsel Bellek

Münih Komünistler Davası