Ana Sayfa Haberler Dersim Tertelesi’nin 82. yılı: İnkar, baskı ve zulüm devam ediyor !

Dersim Tertelesi’nin 82. yılı: İnkar, baskı ve zulüm devam ediyor !

4 Mayıs 1937 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya konulan Dersim Katliamı’nın 82’inci yılı.

Alınan bu kararla Dersimde katliama başlanır. TC. Devleti 1937-38 yıllarında Dersimde tarihte eşi görülmemiş bir katliama imza atar. Irmaklarının, derelerinin kan aktığı, sağların ölülerin altında kalarak kurtulduğu ve sürgün yollarına düştüğü katliamlarda en az 70 bin insanın öldürülür, on binlerce insan ise yerinden yurdundan sürülür.

25 Aralık 1935’te başlayan ve 4 Mayıs 1937 tarihinde resmileşen operasyonlarda, 1938`e kadar  öldürülenlerin, sürgüne gönderilenlerin acısı Dersimlilerin hafızalarında yerini koruyor.

Dersim Tertelesinde öldürülen on binlerce kefensiz, mezarsız Dersim Halkının, acılarını unutmadık, unutmayacağız!

Dersim Tertelesi’ne ilişkin,Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ataşehir Şube Başkanı Hasan Gülüm ve Dersim Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ali Haydar Ben, terteleye ilişkin çıkarılan kanunu protesto etmek ve katliamda yaşamını yitirenleri anmak için yapılacak etkinliklere çağrı yaptı.

İŞTE DERSİM TERTELESİNİN KARARI:

“1937 YILINDA YAPILAN TUNCELİ TENKİL HAREKATINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI”

Gayet Gizlidir

KARAR

4 Mayıs 1937

Başvekalet Kararlar Müdürlüğü

Sayı: Son günlerde Tunceli’de vukua gelen hadiselere dair raporlar 4.5.1937 tarihinde Atatürk’ün ve Mareşal’ın huzurları ile tetkik ve mütalaa edilerek aşağıdaki sonuca varılmıştır:

1. Toplanan kuvvetlerle Nazımiye,Keçizeken(Aşağı Bor),Sin,Karaoğlan hattına kadar,şedit ve müessir bir taarruz hareketi ile varılacaktır.

2. Bu defa isyan etmiş mıntıkadaki halk toplanıp başka yere nakil olunacaktır.Ve bu toplama ameliyesi de köylere baskın edilerek hem silah toplanacak,hem bu suretle elde edilenler nakledilecektir.Şimdilik(2000)kişinin nakli tertibatı hükümetçe ele alınmıştır.

Mülahaza:

Sadece taarruz hareketiyle ilerlemekle iktifa ettikçe isyan ocakları daimi olarak yerinde bırakılmış olur.Bunun içindirki,silah kullanmış olanları ve kullananları yerinde ve sonuna kadar zarar vermeyecek hale getirmek,köyleri kamilen tahrip etmek ve aileleri uzaklaştırmak lüzumlu görülmüştür. Not: Malatya’dan ve Ankara’dan gönderilen kuvvetlerin cepheye vasıl olmaları ve cephedeki kuvvetlerin ufak tefek talimleri ve istirahatları ve bundan başka Diyarbakır’dan gelecek taburun tavzifi,bütün bunlar düşünülerek bir hafta sonra yani 12 mayısta ileri harekete başlanabileceği anlaşılmaktadır.

Not: Paraya acımaksızın içlerinden çok adam kazanıp kullanmaya çalışmak lazımdır. Aslı gibidir”

Kaynak
Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar.
Reşat Hallı
Genel Kurmay Yayını.