Ana Sayfa Dünya Devrimci Karargah, DKP ve BÖG bünyesine katılma kararı aldığını açıkladı

Devrimci Karargah, DKP ve BÖG bünyesine katılma kararı aldığını açıkladı

bogdk1jpg

Devrimci Karargah, 6 Şubat 2017 tarihi itibariyle bütün maddi ve potansiyel gücüyle DKP (Devrimci Komünarlar Partisi) /BÖG (Birleşik Özgürlük Güçleri) bünyesine katılma kararı aldığını duyurdu.

Devrimci Komünarlar Partisi ve Birleşik Özgürlük Güçleri’ne maddi ve potansiyel gücüyle katılma kararı alan Devrimci Karargah, katılma kararını şu şekilde açıkladı;

Çünkü;

     1- Emperyalizmin özellikle Ortadoğu merkezli yayılma ve yeniden paylaşım konjonktürünün kuramcısı Brzezinski, kadim Roma İmparatorluğu’nun tarihinden aktardığı derslerle emperyal yenilgiyi “barbarların birleşmesi”nde görüyor. Çağdaş dünyanın komün karakterli barbarları proletarya, ezilen halklar ve onları temsilen devrimci komünistlerdir. Ve Devrimci Karargâh bütün siyasal faaliyetinde devrimcilerin birliğini öne çıkaran bir ajitasyon yürütmüştür.

Bu yaklaşımın bir gereği Türkiye ve Kürdistan devrimlerinin birleşik hareketinin, HBDH’ın varlığında kendi karşılığını bulmuştur. Şimdi de bir başka düzeyde; bir çizgi ortaklaşmasının örgütsel pratik bağlama taşınarak güçlendirilmesiyle gündemdedir.

2- Öncel varlık nedenini Türkiye devrimci hareketinin oportünist 3. dönemini yırtmak ve devrimin 4. dönem atılımının yolunu açmak olarak ifadelendiren Devrimci Karargâh kendi devrimci savaş çizgisini, karşı devrimin saldırıları ve oportünist solun kuşatmaları altında, başlangıçtaki şavkımasıyla orantılı bir düzeyde yürütemedi.

Bununla birlikte, bütün bu öncü çıkışın hırpalanmalarına karşın Türkiye devrimci hareketinin Kobane direnişiyle gelişen siper yoldaşlığının bir katılımcısı olarak mücadelesini sürdürmekten geri de kalmadı.

Bir diğer yandan ise, özellikle Rojava devrimine koşut olarak Türkiye’de statüko solculuğundan kopuş hamlesinin parlak bir örgütlenme ve mücadele düzeyi DKP/BÖG bünyesinde gelişerek öne çıktı.

Leninist Demokratik Devrim stratejisi bağlamında kendi siyasal künyesine getirdiği tanımlamaların temel çerçevesi olarak gördüğü haliyle;

i-proleter öncülüklü bir devrimi,

ii-Türkiyeli emekçi halkların birleşik devrimini içkin bir enternasyonalizmle kavrayan,  

iii-ve bu kavrayışı askeri politik bir mücadele anlayışıyla pratik kılmaya yönelen siyasal paradigmalardaki örtüşmeler itibariyle Devrimci Karargâh, DKP/BÖG bünyesiyle buluşmayı doğru ve mümkün görmüştür.

Rojava devriminin sıcaklığında gelişen silah arkadaşlığı farklı birikimlerin verili ideolojik, siyasal farklılıklarını tali kıldığı gibi, özellikle giderek şiddetleneceği öngörülebilen emperyalist sömürgeci savaş atmosferi de bu farklılıkları giderek anlamsızlaştırmaktadır.

3- Devrimci Karargâh, DKP/BÖG bünyesine katılımıyla, kurucu önder komutanı Yılmazkaya’nın örgütsel harmanlanma önermesinin bir gereğini de yerine getirmiş olduğunu düşünmektedir.

Ve zaten bilen bilmektedir ki bu birliğin mayalanmasının ön aşamalarında Yılmazkaya yoldaşın doğrudan emek ve insiyatifi söz konusudur.

Yoldaşlar,

Önümüzdeki yakın dönem dünya tarihinin ve insanlık geleceğinin kaderini belirleyecek önemdedir. Devrimci Karargah bu kaderin ülke, bölge ve dünya proleterlerinden ve çalışan halklarından yana şekillenmesi için kendini büyüterek ve güçlendirerek aşıyor.

Yaşasın DKP/BÖG!

Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!

Devrimci Karargâh

8 Şubat 2017