Ana Sayfa Avrupa İTİF (İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu) 26. Kongresini Gerçekleştiriyor!

İTİF (İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu) 26. Kongresini Gerçekleştiriyor!

1991 yılında Türkiyeli göçmen emekçiler tarafından kurulan İTİF, bugüne değin demokrasi, özgürlük  ve sosyal haklar mücadelsinde yakaladığı istikrar ve ısrarlı yürüyüşüne aynı kararlılıkla devam etmektedir.

İTİF (İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu)
İTİF (İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu)

Özellikle başta göçmen emekçiler olmak üzere, tüm işçi ve emekçilerin sosyal, ekonomik, siyasal  talep ve sorunlarına dair belirlediği politikalar ve pratik çalışmalar ve  enternasyonalist yaklaşım ve pratikleri ile  demokratik göçmen örgütlenmeleri içerisinde  övgüye değer bir durasa sahiptir.

İçten ve dıştan gelen tüm saldırılara, tasfiye ve liberalizasyon saldırılarına karşı anti-emperyalist, anti-faşist duruşundan ödün vermeden yürüyüşüne devam etmektedir.

Özellikle de son iki yıllık  süreçte yaşanan tasfiyeci , sivil toplumcu yaklaşımlara karşı devrimci-demokratik duruşundan taviz vermeden,  yerli-göçmen işçi sınıfı ve ezilenlerin, tüm göçmenlerin sorunlarına sınıfsal bir bakış açısıyla yaklaşmış  ve hareket etmiştir. Bu sebepledir ki, tüm badireleri atlatarak, en zorlu koşullarda, bu mücadeleye emeğini ve alın terini katan üye ve taraftarları, dost ve tüm çevre güçleriyle yeni kurumsallaşmalara gitmiş, çevresel güçlerini genişleten bir pratik izlemiş/izlemektedir.

Bugün yönetici, üye, taraftar ve çevresel güçleriye birbirlerine daha sıkı sıkıya sarılmış, uyumlu ve üretken bir mücadele sürecini örecek iradeyi yakalamıştır.

Şimdi, yaralarımızı ve yaratılan tahribatları kollektif irade  ve emekle sarmış, ayağa daha güçlü dikilmiş, daha bilgili, deneyimli ve enerji dolu, daha uyumlu ve geleceğe odaklanmış bir düzeyi yakalamış bir sürece girmiş bulunuyoruz.

Tam da bu momentte, daha ileri sıçramaları yaratacak olan kollektif üretim ve yönelimleri belirleyecek kongremize gidiyoruz.

Federasyonumuz, 2 yıllık faaliyet sürecini değerlendirerek, daha ileri sentezleri ve çıkışları yakalamayı amaçladığı 26. Kogresinin hazırlıklarını gerçekleştirmiş durumdadır.

Alt kurumlar ve çalışma bölgelerinde yürüttüğü demokratik tartışma  sürecini başarıyla sonuçlandırmış, kongre delegelerini seçmiş, delegeleri,kitlesi, dostları ve demokratik güçlerle birlikte  31 Mart 2019 günü  merkezi kongresini gerçekleştirecektir.

Kongremiz, „Emperyalist Rekabet Artıyor, Sınıfsal, Ulusal Çelişmeler Büyüyor;

Artan Göç Dalgası İle  Göçmenlik Poltikalarındaki Irkçı-Faşist Saldırılar ,İşçi Sınıfı ve Emekçilere Dönük Hak Gaspları Artıyor!

Geleceğimiz  İçin, Bir Adım İleriye, Mücadeleye!“  siyasal perspektifi ile gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede, tüm  işçi-emekçi demokrasi güçlerini kongremize katılmaya, fikirleri, eleştirileri ve önerileriyle gücümüze güç katmaya çağırıyoruz.

Haklarımız, Özgürlüğümüz ve Geleceğimiz İçin,  BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ şiarıyla 31 Mart`ta İTİF kongresi`nde buluşuyoruz.

 

  1. Dönem  İTİF  Yönetim Kurulu