Ana Sayfa Avrupa “Kolektif Üretelim, Kolektifle İLERLEYELİM” Partizan Eğitim ve Tatil Kampı Sonuçlandı

“Kolektif Üretelim, Kolektifle İLERLEYELİM” Partizan Eğitim ve Tatil Kampı Sonuçlandı

Bu yıl italya`da 21 Temmuz – 03 Ağustos tarihleri arasında üçüncüsü gerçekleşen Partizan Eğitim ve Tatil Kampı kolektif yaşam, birlikte üretim ve birlikte paylaşım yanında, siyasi çalışmalarla eğitisel işlevi olan bir Kamp olarak sonuçlandı.

Kitlesel katılımın yüksek olduğu, Partizan çalışmalarına katılan kesmin yanısıra dost ve misafirlerinde ziyaretiyle 170 in üzerinde insana ev sahipliği yapan, Partizan Eğitim ve Tatil kampında 2 hafta boyunca bir dizi etkinlik ve çalışma gerçekleştirildi.

Kampa davetli olarak katılan yazar Metin Ayçiçek, sanatçı Pınar Aydınlar ve Maoist Komünist Parti İtalya delegasyonu katkılar sundular.

3.Partizan Eğitim ve Tatil Kampı Kolektif Üretelim, Kolektifle İLERLEYELİM şiarıyla gerçekleştirildi.

Partizan Eğitim ve Tatil Kampı “Kolektif Üretelim, Kolektifle İLERLEYELİM”şiarıyla, 22 Temmuz günü Kamp komitesi tarafından yapılan selamlama ve açılış ile başladı.

Partizan geleneğine gönül vermiş Türkiyeli ve Türkiye Kürdistanlı göçmen emekçilerin, Kadın ve Gençlik aktivistlerinin yoğun katılımıyla coşkulu bir şekilde başlayan kampın açılışında, kampın hedefleri ve yapılacak çalışmalara dair bilgiler verilerek katılımcılardan görüş ve öneriler alındı. Kamp Komitesi ve Komisyonlar şekillendirildi. Kuzey İtalya bölgesinin hava koşulları nedeniyle yoğun yağan yağmur ve sivrisinek istilası bazı çalışmaların zamanında yapılmasını engellemekle birlikte, Mor Kızıl Kolektif ve PGİ/MLM `li Gençlerin eğitim çalışmaları, gerçekleştirilen „Workshop“lar, Kültürel geziler, Çocuklara yönelik turlarla bu zaman değerlendirildi.

30 Temmuz Salı akşamı AGEB (Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği) Koordinasyonunca hazırlanan ve konuşmacı olarak davet edilen Yazar Pedagog Metin Ayçiçek tarafından “Irkçılığın ve ayrımcılığın tarihi, Avrupada gelişen ırkçılık ve görevler“ konulu bir Panel düzenlendi. Panel öncesi, Partizan Kampına enternasyonal dayanışma amaçlı bir delegasyonla katılan Maoist Komünist Parti İtalya`nın 2 günlük kampı ziyareti ve etkinliklere düşünsel katkılar sunması kampa ayrı bir renk kattı.

31 Temmuz günü sabah kahvaltısı ardından ise Proletarya Partisi TKP/ML nin geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleştirdiğini duyurduğu 1. Kongresinde aldığı kararların tanıtımına yönelik bir sunum gerçekleşti.

Devrimci Halk sanatçısı Pınar Aydınlar`ında davetli olarak katıldığı kampta, Pınar Aydınlar bir dinleti etkinliği gerçekleştirdi.

Pınar Aydınlar tarafından seslendirilen halk türkülerine ve devrimci marşlara kitle iştirak ederek, halaylar çekerek karşılık verdi. Kamp alanında bulunan italyan kamp sakinlerininde ilgisi ve katılımıyla coşkulu bir akşam yaşandı.

KAMP EĞLENCESİNDE COŞKU

29 Temmuz günü, görevlendirilen Nöbetçi yoldaşların hazırladıkları yemeklerin yenilmesi, ardından birlikte hazırlanan onlarca yoldaşın emek kattığı lezzetli mezelerin ve içeceklerin ikram edildiği ortak kullanım çadırında tüm kamp kitlesi toplandı. Kamp organize komitesinin konuşması sonrası, Kampa Katılan müzikal yetenekleri olan yoldaşların türkü, marş ve ezgilerine kamp sakinlerinden onlarca insan katıldı. Yöresel türküler, devrimci marşlar söylendi, şiirler okundu. 5 saat süren kamp eğlencesi etkinliğinde keyifli ve güzel anlar yaşandı.

VENEDİK KENTİNE KÜLTÜREL GEZİ TURU

Kamp sakinlerinden yaklaşık 80 kişinin katıldığı Venedik kentine bir gezi düzenlendi. Kamp alanından Venedik`e gemi ile yapılan 1 saatlik yolculuk sonrası Venedik`te görülmeye değer Müze, Meydan ve Köprüler ziyaret edildi. Akşam saatlerinde topluca kamp alanına dönüldü.

IRKÇILIK VE AYRIMCILIK`LA MÜCADELE VE GÖREVLER

Irkçılık tarihi üzerine araştırmalarıyla tanınan ve bu konuda yazdığı “Felsefe ve Bilimde Irkçı Düşünce” kitabı olan Yazar Metin Ayçiçek, ırkçılığın ve ayrımcılığın, insanlık tarihinde ilkel komünal toplumun son aşamasında kadın ile erkek arasında cinsiyet ayrımcılığı ile başladığına dikkat çekti. Irkçılığın ve ayrımcılığın, sınıflı toplumlarda ortaya çıkışı, sömürücü sınıfların kapitalizmin şafağında ortaya çıkan uluslaşma sürecinde ırkçılığı nasıl körüklediklerine dair örnekler verdi. Dinlerin ve özelikle islamın kadın erkek arasında ayrımcılığı sistematize ettiğini, Osmanlı tarihinin son yıllarında ümmetçilerle ulusçular arasında süren çatışkılara, TC tarihinde Kürt Ulusuna ve azınlık milliyetlere yönelik baskılara, „ Türkçülük“ „Kemalizm“ gibi tekçi ve ırkçı devlet politikalarının günümüzdeki uygulamalarına dikkat çekerken, Kaypakkaya`nın TC sistemini „evin içinde kalarak değil, evin dışına çıkarak“ değerlendirmesini, tahlil etmesini, Kaypakkaya`yı diğer devrimci önderlerden ayırt edici komünist özeliğinden kaynaklandığının altını çizdi.

Devamında avrupa ülkelerinde artarak devam eden sağcı, rasist politikalara dikkat çekti.

AGEB Koordinasyonundan ATİGF ve İTİF temsilcileri ise, Avrupa ülkelerinde sömürücü egemenlerin ve hükümetlerin, göçmenlere yönelik ayrımcı politikalarına karşı “tam hak eşitliği” temelinde yerli devrimci demokratik güçlerle ve yerli halklarla ilişkilenerek birlikte mücadele edilmesi gerektiğine yönelik sunumlar gerçekleştirerek, AGEB olarak sonbaharda Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı kampanya şeklinde çalışmalar örgütleyeceklerini açıkladılar. Emperyalist – Kapitalist sistemin yapısal krizi ile birlikte gittikçe derinleşen emperyalist dalaş ve çelişkilerin ihtilaflı alanlarda emperyalistlerin fiili desteği ve müdahaleleri ile bölgesel savaşlara, çatışmaya, sömürü ve saldırganlığın dozunun artmasına, içte işi gerici baskı yasaları, ırkçı ve faşizan uygulamaları geliştirerek işçi sınıfı ve emekçilerin ekonomik- demokratik ve siyasal haklarının gaspıyla emekçilerin örgütlü mücadelesini bölüp parçalamaya çalışıldığı belirtilerek, bu temelde özellikle Batı Avrupa ülkelerinde de ilerici, devrimci ve antifaşistlere dönük baskı ve saldırıların artması, devrimci demokratik güçlere dönük 129 a/b yasası ve benzeri yasalarla kriminaleştirme girişimleri, tutsak alma pratiklerinin geliştirildiği, Polis vazife yasalarıyla Almanya`da başlatılan gerici ve ırkçı uygulamalar Avrupa`nın diğer ülkelerinde de yürürlüğe sokulduğu söylenerek, savaşlar, doğa felaketlerinin sonucunda milyonlarca insanın göç yollarında ölmesi, sınır ülkelerde kamplarda en kötü insanı şartlarda yaşamaya mahkum kılınması, mültecilerin geri iade edilmek üzere yarı açık hapishanelerde insan haklarını hiçe sayan koşullarda geri iade edilmek üzere bekletilmesi, Vatandaş olmayan göçmen emekçi kesimlerin tabi tutulduğu ırkçı ve ayrımcı uygulamaların devletlerin ırkçı ve faşizan nitelikilerini ifade ettiği vurgulandı.

Bu bağlamda ifade ettikleri somut gelişmeleri içeren Irkçılığa karşı bir kampanya örgütlemeyi hedefleyen AGEB kampanyanın hedefine ve içeriğine dönük bilgiler aktardı.

PROLETARYA PARTİSİNİN 1.KONGRESİNİ TANITIM PANELİ VE ENTERNASYONAL DAYANIŞMA

1972’de Komünist önder İbrahim Kaypakkaya tarafından kurulan Proletarya Partisi TKP/ML`nin 47 yıllık mücadelesini, Mücadele içinde geçirilen evreleri, 8 Konferans yaparak bugüne dek sürdürülen devrim, sosyalizm ve komünizm mücadelesi ve başarıyla gerçekleştirilen 1. Kongre de alınan kararları, siyasi tahlil ve değerlendirmelerin aktarılmasını içeren sunum 4 saat sürdü.

Maoist Komünist Parti İtalya delegasyonu, TKP/ML nin gerçekleştirdiği 1. Kongreyi selamlayan ve kongrenin tarihsel devrimci önemine vurgu yapan bir konuşma gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen sunum içerisinde, Partinin kuruluş süreci, Parti içi mücadeleler, son süreçte kendini parti dışına atan sağ tasfiyeci, hizipçi kaçkınlar grubunun partiye verdiği zararlar ve çıkarılması gerekli dersler konu edildi.

Gerçekleştirilen Kongrede Türkiye`nin sosyo ekonomik yapısına ilişkin değerlendirmeler ışığında, Türkiye’de gerçekleştirilmesi öngörülen Yeni Demokratik Devrim mücadelesi, devrimin dostları ve düşmanları, temel ve başlıca çelişkiler, parti, ordu, halkın birleşik cephesi, halk savaşı, devletin yapısı, Kürt Ulusal sorunu, azınlıklar ve ezilen inançlar sorunu, Kadın, çevre sorunları, işçi sınıfı içindeki çalışma, legal-illegal mücadele ilişkisi, enternasyonalist görevler, içinden geçilen süreçte reformizme, revizyonizme ve tasfiyeciliğe karşı ideolojik mücadele görevleri, devrimci mücadeleyi Gerilla savaşında ısrar ve yükseltme biçiminde ortaya konan görevlere ilişkin kongrede yapılan değerlendirmelerin sonuçları aktarıldı.

Gerçekleştirilen sunum ardından dinleyici kitleden gelen soru ve eleştirilere cevaplar verildi. 1. Kongre dinleyiciler tarafından coşkuyla alkışlanarak panel sonlandırıldı.

KADINLAR ÖNCÜLÜĞÜNDE „WORKSHOP“LAR

Mor Kızıl Kolektif`in “Toplumsal Cinsiyet” konulu Workshop çalışmaları 4 konu başlığı altında gerçekleştirildi. Toplumsal Cinsiyet`te Kadınların Hukuk`ta Eğitim`de , Siyaset`te ve Aile`de sorunları ve eşitsizlikler, konu başlıkları olarak işlendi.

4 Workshop şeklinde gerçekleşen grupsal etkinliklerin her birine 25- 30 arası katılım gerçekleşerek 3 saate yakın bir zaman diliminde verimli tartışmalar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen Workshop`ların sonuçları akşam tüm kamp kitlesinin katıldığı toplantıda sunularak, konular üzerinde değerlendirmeler ve tartışmalar yürütüldü. Burjuva hukuku, ayrımcılık, kadın üzerindeki erk baskısı, iş yaşamında kadın ve çocuk, kadının özgürleşmesi mücadelesinde sosyalist sistemin deneyimleri ve öğretileri, devrimci çalışmada kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ve öncelik gibi konuların öne çıktığı tartışmalar daha ileri bilincin oluşmasına yönelik olumlu bir katkı oldu. Kampa yeni katılan kadınların ve gençlerin bu çalışmalara ilgisi yoğundu.

ÇOCUKLARIN YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

Kampa katılan çocuklardan aynı hafta içinde yaş günü olan “Kampın Gülleri” çocukların yaş günleri birlikte kutlandı. Çocuklar için hazırlanmış pastalar kesildi ve  çocuklar için gençler tarafından Şarkılar söylendi.

 

KAMPTA ANMA

4. ölüm yıldönümünde Ayfer Ceren ve Mazlum Karatepe anıldı.

05 Ağustos 2015 günü Yunanistan’da yapılan tatil kampı döneminde, yapılan bir seyahat esnasında trafik kazasında yaşamını yitiren genç partizan Ayfer Ceren Karatepe yaşamını yitirmiş, babası partizan emektarı İbrahim Karatepe (Mazlum) yoldaşımız da uzun süre komada yaşam mücadelesi vermiş ancak komadan çıkamayarak 13 Aralık 2015 tarihinde ölümsüzleşmişti.

3.Partizan Eğitim ve Tatil Kampında, 2 Ağustos günü gerçekleşen anma, Mazlum ve Ceren Karatepe şahsında devrim şehitleri adına yapılan saygı duruşuyla başladı.

Yapılan konuşmada “Mazlum Karatepe’nin fedakarlığı, partisine olan bağlılığı örnek alınması gerektiği, Ayfer Ceren’in genç yaşta yitirmenin derin acısını yaşıyoruz denilerek ardıları olarak anılarını her daim yaşatacağız denildi. Ardından Ayfer Ceren’in sevdiği “Kendine iyi bak..” adli şarkı tüm kitle tarafından söylenilerek anma bitirildi.

KAMPIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Son gün Kampa katılan kitle ile Kamp Komitesi bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda kampa katılanlar, Kamp süresince gözlemlerini, kampın olumlu yanlarını ve eksikliklerini dile getirdiler. Önümüzdeki yıl eksikliklerin giderilmesine ve kolektif çalışmanın daha ileri düzeylere çıkarılmasına yönelik önerilerin yapıldığı kamp olumlu ve başarılı değerlendirilerek, Kamp komitesine ve emeği geçen tüm yoldaşlara teşekür konuşmaları yapılarak kamp sonlandırıldı. Avrupa`nın değişik kentlerinden kampa katılan 170 civarında insan kucaklaşarak, kamp sonrası yürütülecek mücadelelerde ve devrimci çalışmalarda daha etkin yer alma bilinciyle birbirlerine başarılar dileyerek kamptan ayrıldılar.

AHM/ italya

03.08.2019