Ana Sayfa Kadın MOR KIZIL KOLEKTİF 2.Merkezi Eğitim Kampı devrimci coşku ve sahipleniş ile gerçekleştirildi.

MOR KIZIL KOLEKTİF 2.Merkezi Eğitim Kampı devrimci coşku ve sahipleniş ile gerçekleştirildi.

MOR KIZIL KOLEKTİF 2.Merkezi Eğitim Kampı devrimci coşku ve sahipleniş ile gerçekleştirildi.

Mor Kızıl Kolektif 14 – 15 Aralık tarihleri arasında 2.Merkezi Eğitim kampı İsviçre’de Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden bir araya geldiği Mor Kızıl Kolektif’li kadınların katılımı ile başlatıldı.

İsviçre’de gerçekleşen 14 Haziran Kadın grevine dair sunumun Sinevizyon sunumuyla başlatıldı.

8 Mart 1857 süreci ve 22 Ağustos 1876 Osmanlı Feshane işçilerinin isyanı ve bu süreçlerin tarihi boyutu anlatıldı. 1917 Şubat Devrimi sürecindeki Kadın grevi ve 19 Ekim 2016’da Arjantin’de gerçekleşen kadın grevi, 3 Ekim 2016 Polonya da kara Pazartesi olarak ifade edilen kürtaj yasasına karşı kitlesel protestolar, 8 Mart 2018’de İspanya’da ‘’Biz durursak Dünya durur’’ şiarıyla gerçekleşen bir günlük grevin büyük etkisi ve bu eylemde gençlik kitlesinin etkisinin büyüklüğü. Bu eyleme katılımın 600 binden bahsedilmesi farklı ülkelere etkisinin yoğun şekilde hissedilmiş olması. 1991’de gerçekleşen ilk Kadın grevi ve aynı zamanda Kadın mücadelesi bakımından Mirabell kardeşlerin tarihsel eyleminin tazelenmesi açısından bu tarihin belirlenmesi ile birlikte eşit haklar talebinin yükseltilmesi üzerinden gelişen süreçlere dair sunumlar gerçekleşti.

Kültür ve Medya alanında ise eşit taleplerin ve olanaklar mücadelesine ilişkin ise vurgularda bulunuldu ve bu temelde Kadınların Politika ya katılımının yetersizliğinin yaşandığına dair katılımcılar görüşlerini ifade etti.

Mor Kızıl Kolektif kampı 2.bölümü; Kadının mücadele tarihi ve örgütlenmesi başlıklı sunumla sürdürüldü.

İlkel Komünal toplumdan günümüze üretim ilişkileri ve Kadının örgütlenme mücadelesi, tarihte Kadın mücadelesi ve siyasal yönelimleri, Devrimci ve Komünist kadınların mücadelesi ve bu temelde kendi örgütlü mücadelemize dair bir sunum gerçekleştirildi.

MOR KIZIL Kolektif örgütlenmesi “Las Tesis“ dansı olarak isimlendirilen ve Şili’deki direnişle simgeselleşen dansı Türkçe, İspanyolca, İngilizce ve Almanca bölümleri ile Zürich Merkez İstasyonunda Noel pazarının olduğu meydanda bir Flashmob eylemiyle gerçekleştirdi. Yoğun bir kitlenin olduğu meydanda oldukça ilgi çeken eylemde halkın olumlu tepkileri ve dayanışması ön plana çıktı.

Kampın akşamı ise “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın” konulu workshop çalışmaları başlatıldı. Eğitim, Siyaset, Devlet ve Hukuk, Aile, Şiddet başlıklarıyla başlatılan çalışmalarla ilk gün programı tamamlandı.

Kampın ikinci gününde ise oluşturulan Workshop grupları sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların ardından ise kolektif temelde sunumlara dair tartışma ve değerlendirmeler gerçekleştirildi. Kampın kapanışında ise örgütlenmeye dönük görüşler, öneriler ve düşünceler ifade edildi. Yine önümüzdeki süreçte kampa dair değerlendirmelerle birlikte Kadın örgütlenmesini güçlendirme bağlamından hareketle önümüzdeki sürecin görevlerine dair anlayış tartışması sonrasında kamp örgütleme komitesinin kapanış konuşmasıyla 2.Merkezi Mor Kızıl Kolektif kampı sonlandırıldı.

Bildiren: Avrupa Haber Merkezi

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.