Ana Sayfa Avrupa PARTİZAN KAMPI KİTLESEL KATILIM VE POLİTİK ÇALIŞMALARLA DEVAM EDİYOR !

PARTİZAN KAMPI KİTLESEL KATILIM VE POLİTİK ÇALIŞMALARLA DEVAM EDİYOR !

Bu yil ücüncüsü gerçekleşen Partizan Egitim ve Tatil Kampı 30 Temmuz Salı akşamı AGEB    (Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği) Koordinasyonunca hazırlanan ve konuşmacı olarak davet edilen Yazar Pedagog Metin Ayçiçek tarafından  “Irkçılığın ve ayrımcılığın tarihi, Avrupada gelişen ırkçılık ve görevler“ konulu bir Panel ile devam etti. Panel öncesi, Partizan Kampına enternasyonal dayanışma amaçlı bir delegasyonla katılan Maoist Komünist Parti İtalya`nın 2 günlük kampı ziyareti ve etkinliklere düşünsel katkılar sunması kampa ayrı bir renk kattı. 31 Temmuz günü sabah kahvaltısı ardından ise Proletarya Partisi TKP/ML nin geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleştirdiğini duyurduğu 1. Kongresinde aldığı kararların tanıtımına yönelik bir sunum gerçekleşti.
Devrimci Halk sanatçısı Pınar Aydınlar`ında davetli olarak bugün katıldığı kampta, siyasi panellerin yanısıra, Kadınların, Gençlerin gerçekleştirdiği „Workshop“lar, çocuklara yönelik „Aqvapark“ günü, Venedik kentine kitlesel gezi turu düzenlenmesi gibi etkinliklerle kamp her günü dolu dolu geçmekte.

KAMP EĞLENCESİNDE COŞKU:
O gün görevlendirilen Nöbetçi yoldaşların hazırladıkları yemeklerin yenilmesi, ardından birlikte hazırlanan onlarca yoldaşın emek kattığı lezzetli mezelerin ve içeceklerin ikram edildiği ortak kullanım çadırında tüm kamp kitlesi toplandı. Kamp organize komitesinin konuşması sonrası, Kampa Katılan müzikal yetenekleri olan yoldaşların türkü, marş ve ezgilerine kamp sakinlerinden onlarca insan katıldı. Yöresel türküler, devrimci marşlar söylendi, şiirler okundu. 5 Saat süren kamp eğlencesi etkinliğinde keyifli ve güzel anlar yaşandı.

VENEDİK KENTİNE KÜLTÜREL GEZİ TURU :
Kamp sakinlerinden yaklaşık 80 kişinin katıldığı Venedik kentine bir gezi düzenlendi. Kamp alanından Venedik`e gemi ile yapılan 1 saatlik yolculuk sonrası Venedik`te görülmeye değer Müze, Meydan ve Köprüler ziyaret edildi. Akşam saatlerinde topluca kamp alanına dönüldü.

IRKÇILIK- AYRIMCILIK TARİHİ ve GÖREVLER:
Irkçılık tarihi üzerine araştırmalarıyla tanınan ve bu konuda yazdığı “Felsefe ve Bilimde Irkçı Düşünce” kitabı olan Yazar Metin Ayçiçek, ırkçılığın ve ayrımcılığın, insanlık tarihinde ilkel komünal toplumun son aşamasında kadın ile erkek arasında cinsiyet ayrımcılığı ile başladığına dikkat çekti. Irkçılığın ve ayrımcılığın, Sınıflı toplumlarda ortaya çıkışı, sömürücü sınıfların kapitalizmin şafağında ortaya çıkan uluslaşma sürecinde ırkçılığı nasıl körüklediklerine dair örnekler verdi. Dinlerin ve özelikle islamın kadın erkek arasında ayrımcılığı sistematize ettiğini, Osmanlı tarihinin son yıllarında ümmetçilerle ulusçular arasında süren çatışkılara ve günümüzde avrupa ülkelerinde artarak devam eden sağcı, rasist politikalara dikkat çekti.
AGEB Koordinasyonundan ATİGF ve İTİF temsilcileri ise, Avrupa ülkelerinde sömürücü egemenlerin ve hükümetlerin, göçmenlere yönelik ayrımcı politikalarına karşı “tam hak eşitliği” temelinde yerli devrimci demokratik güçlerle ve yerli halklarla ilişkilenerek birlikte mücadele edilmesi gerektiğine yönelik sunumlar gerçekleştirerek, AGEB olarak sonbaharda Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı kampanya şeklinde çalışmalar örgütleyeceklerini açıkladılar. Emperyalist – Kapitalist sistemin yapısal krizi ile birlikte gittikçe derinleşen emperyalist dalaş ve çelişkilerin ihtilaflı alanlarda emperyalistlerin fiili desteği ve müdahaleleri ile bölgesel savaşlara, çatışmaya, sömürü ve saldırganlığın dozunun artmasına, içte işi gerici baskı yasaları, ırkçı ve faşizan uygulamaları geliştirerek işçi sınıfı ve emekçilerin ekonomik- demokratik ve siyasal haklarının gaspıyla emekçilerin örgütlü mücadelesini bölüp parçalamaya çalışmaktadır.

Bu temelde özellikle Batı Avrupa ülkelerinde de ilerici, devrimci ve antifaşistlere dönük baskı ve saldırıların artması, devrimci demokratik güçlere dönük 129 a/b yasası ve benzeri yasalarla kriminaleştirme girişimleri, tutsak alma pratikleri geliştirilmekte. Polis vazife yasalarıyla Almanya`da başlatılan belli başlı gerici ve ırkçı uygulamalar Avrupa`nın diğer ülkelerinde de yürürlüğe sokuldu.

Polise yargı ve mahkeme soruşturma yasaları dışında geniş yetki tanıyan bu yasalarla esasta antifaşist ve devrimci güçlerin mücadelesinin engellenmesi, devrimci ve antifaşistlerin izole edilmesi hedeflenmektedir. Yine savaşlar, doğa felaketlerinin sonucunda milyonlarca insanın göç yollarında ölmesi, sınır ülkelerde kamplarda en kötü insanı şartlarda yaşamaya mahkum kılınması, Avrupa`da ise mültecilerin geri iade edilmek üzere yarı açık hapishanelerde insan haklarını hiçe sayan koşullarda geri iade edilmeyi beklemesi, HARTZ İV uygulamalarına benzer uygulamalarla toplumsal katman olarak açlık sınırında yaşayan ve Vatandaş olmayan göçmen emekçi kesimlerin tabi tutulduğu ırkçı ve ayrımcı uygulamalar devletlerin ırkçı ve faşizan nitelikilerini ifade etmektedir. Bu bağlamda ifade ettikleri somut gelişmeleri içeren Irkçılığa karşı bir kampanya örgütlemeyi hedefleyen AGEB kampanyanın hedefine ve içeriğine dönük bilgiler aktardı.

PROLETARYA PARTİSİNİN 1.KONGRESİNİ TANITIM PANELİ :

1972’de Komünist önder İbrahim Kaypakkaya tarafından kurulan Proletarya Partisi TKP/ML`nin 47 yıllık mücadelesini, Mücadele içinde geçirilen evreleri, 8 Konferans yaparak bugüne dek sürdürülen devrim, sosyalizm ve komünizm mücadelesi ve başarıyla gerçekleştirilen 1. Kongrede alınan kararları, siyasi tahlil ve değerlendirmelerin aktarılmasını içeren sunum 4 saat sürdü.

Maoist Komünist Parti İtalya delegasyonu, TKP/ML nin gerçekleştirdiği 1. Kongreyi selamlayan ve kongrenin tarihsel devrimci önemine vurgu yapan bir konuşma gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen sunum içerisinde, Partinin kuruluş süreci, Parti içi mücadeleler, son süreçte kendini parti dışına atan sağ tasfiyeci, hizipçi kaçkınlar grubunun partiye verdiği zararlar ve çıkarılması gerekli dersler konu edildi.

Gerçekleştirilen kongrede Türkiye`nin sosyo ekonomik yapısına ilişkin değerlendirmeler ışığında, Türkiye’de gerçekleştirilmesi öngörülen Yeni Demokratik Devrim mücadelesi, devrimin dostları ve düşmanları, temel ve başlıca çelişkiler, parti, ordu, halkın birleşik cephesi, halk savaşı, devletin yapısı, Kürt ulusal sorunu, azınlıklar ve ezilen inançlar sorunu, Kadın, çevre sorunları, işçi sınıfı içindeki çalışma, legal-illegal mücadele ilişkisi, enternasyonalist görevler, içinden geçilen süreçte reformizme, revizyonizme ve tasfiyeciliğe karşı ideolojik mücadele görevleri, devrimci mücadeleyi Gerilla savaşında ısrar ve yükseltme biçiminde ortaya konan görevlere ilişkin kongrede yapılan değerlendirmelerin sonuçları aktarıldı. Gerçekleştirilen sunum ardından dinleyici kitleden gelen soru ve eleştirilere cevaplar verildi. 1. Kongre dinleyiciler tarafından coşkuyla alkışlanarak panel sonlandırıldı.

Partizan Kampı 03 Ağustos tarihine kadar Gençlik etkinliği, Çocuk halk oyunları gösterisi, Mor Kızıl Kolektif`in “Toplumsal Cinsiyet” konulu Workshop çalışmalarıyla devam edecek.

AHM/ italya