Ana Sayfa Avrupa Partizan’dan Kaypakkaya Anma Gecesine Çağrı!

Partizan’dan Kaypakkaya Anma Gecesine Çağrı!

DOĞUMUNUN YETMİŞİNCİ YILINDA, KAYPAKKAYA YOLDAŞIN ÇİZDİĞİ KIZIL GÜZERGAHTA İLERİ!

Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’nın katledilişinin 46. yılı aynı zamanda doğumunun 70. yılına denk gelmektedir. Önder Kaypakkaya için örgütlenecek anma etkinliği bu açıdan önemli sembolik anlama sahiptir. Geleneksel olanın dışına taşan bir yaklaşım ile anma etkinliği kampanyasının örgütlenmesi hedeflenmektedir.

Programın oluşturulmasından, içeriğine, yürütülecek kampanyaya kadar önderimiz Kaypakkaya yoldaşın en geniş kesime ulaştırılması yanında, onun ideolojik-politik özünü daha güçlü kavramak ve kavratmak şeklinde olacaktır.

Sağ tasfiyeci, reformist ve revizyonist akımların “dogmatizm” eleştirisi ile genelde Marksizm-Leninizm-Maoizm özelde ise zora dayalı devrim fikri esaslı bir kuşatma altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu süreçte Kaypakkaya yoldaşın beş temel belgesi de “güncelliğini yitirdi” denilerek kendine Kaypakkayacı diyen sağ tasfiyecilik tarafından hedefe konulmuştur. Özü ve esası ideolojik savrulmaya tekabül eden bu yaklaşımlar kendisini tasfiyecilik ve reformizm ile revize etmeyi tercih etmektedir.

Kaypakkaya yoldaşın programatik görüşlerinin özü ülkemizde Yeni Demokratik Devrim’i gerçekleştirme, ordan kesintisiz şekilde sosyalizm ve yüce komünizm davasının devam ettirilmesini içermektedir. Onun programatik görüşleri esas olarak hala günceldir.

Onun “halkçı devrimcilerle”, reformizmi devrimcilik diye pazarlayanlarla, dogmatik “sınıf devrimcileriyle” arasına çektiği kalın çizgi aynı zamanda komünist çizginin ilanı olmuştur. Enternasyonal proletaryanın kızıl bayrağı, örgütlediği Proletarya Partisi ile cisimleşmiştir.

Önder Kaypakkaya’nın katledilişinin 46. yılında gerçekleşecek anma etkinliği, doğumunun 70. yılı, örgütlediği partisinin 47. yılı ile birlikte ele alınan bir kampanya olacaktır.

Önder İbrahim Kaypakkaya anma etkinliği Avrupa’da bu yıl Partizan tarafından merkezi bir gece ile gerçekleştirilecektir. Almanya’nın Stuttgart kentinde 11 Mayıs Cumartesi yapılacak anma etkinliği, aynı zamanda bir doğum ve göndere çekilen kızıl bayrağın yıl dönümü olarak ele alınacaktır.

Ant olsun ki Demokratik Halk Devrimi, sosyalizm ve yüce komünizm davamızda Kaypakkaya’nın “lekesiz bıraktığı kızıl bayrağı” hedefe varana kadar taşıyacağız. Önderimizin ardında verdiğimiz yüzlerce şehidimiz kavgayı zaferle taçlandırma irademizdir.

Bu irade kesintisiz şekilde Halk Savaşı’nda ısrarla sürdürülecektir.

Gerçekleştireceğimiz Kaypakkaya etkinliğine tüm halkımızı, devrimci, demokratik güçleri davet ediyoruz.

Kaypakkaya; Devrimin Manifestosudur!

Kaypakkaya; Tasfiyeciliği, Revizyonizmi ve Reformizmi Parçalayan Bir Ateş Topudur!

Doğumunun 70., Ölümünün 46. Yılında Şan Olsun Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’ya!

PARTİZAN

20 Şubat 2019